Công ty Than Hà Lầm sắp đấu thầu gói thầu đào lò hơn 130 tỷ đồng

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất khu I vỉa 7 năm 2020. Giá gói thầu theo Kế hoạch là 132,404 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu sẽ được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, với thời gian thực hiện 214 ngày. Theo Kế hoạch, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4 - 5/2020.

Năm 2018 và 2019, Công ty Xây lắp mỏ TKV là nhà thầu thực hiện đào lò chuẩn bị sản xuất khu I - A vỉa 7.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư