Công ty Lâm Tùng Phương gian lận HSDT Gói thầu tại Thủy điện Sông Bung: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lâm Tùng Phương (địa chỉ tại TP. Đà Nẵng) vừa bị Công ty Thủy điện Sông Bung cấm thầu 3 năm do gian lận hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu 21-2022 Cung cấp thiết bị và bảo trì các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện Sông Bung 4. Hành vi gian lận bị phát giác tức thì vì nhà thầu này làm giả năng lực kinh nghiệm ở đúng gói thầu mà Công ty Thủy điện Sông Bung mời thầu trước đó.
Công ty Thủy điện Sông Bung đang mời thầu lại Gói thầu 21-2022 Cung cấp thiết bị và bảo trì các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: Song Lê
Công ty Thủy điện Sông Bung đang mời thầu lại Gói thầu 21-2022 Cung cấp thiết bị và bảo trì các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: Song Lê

Theo thông báo cấm tham gia hoạt động đấu thầu của Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lâm Tùng Phương (gọi tắt là Công ty Lâm Tùng Phương) cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu 21-2022.

Cụ thể, để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Công ty Lâm Tùng Phương đã kê khai và đính kèm bản chụp Hợp đồng số 08/2020/HĐ-NLX-LTP cùng Biên bản thanh lý hợp đồng với phạm vi thiết kế chế tạo mới bộ cảnh báo lũ và bảo trì, bảo dưỡng các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện Sông Bung 4 năm 2020.

Trong khi đó, Công ty Thủy điện Sông Bung chính là đơn vị đầu tư và quản lý các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện Sông Bung 4 năm 2020. Thời điểm đó, Công ty Thủy điện Sông Bung chỉ thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện Sông Bung 4 theo Hợp đồng số 40/2020/HĐ-TĐSB-NLX ngày 17/8/2020 ký với Công ty TNHH MTV Khoa học và Công nghệ năng lượng xanh mà không có phạm vi công việc thiết kế chế tạo mới.

Phát hiện dấu hiệu vi phạm, Bên mời thầu nhiều lần đề nghị Công ty Lâm Tùng Phương làm rõ và cung cấp tài liệu để chứng minh. Ngày 21/9, Công ty Lâm Tùng Phương làm rõ với nội dung khẳng định đã thực hiện gói thầu có phạm vi thiết kế chế tạo mới bộ cảnh báo lũ và bảo trì, bảo dưỡng các trạm cảnh báo lũ hạ du Thủy điện Sông Bung 2 và Thủy điện sông Bung 4 năm 2020, song chưa được quyết toán nên chưa có hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản thanh toán…

Với phản hồi làm rõ của Nhà thầu, Công ty Thủy điện Sông Bung cho rằng, thông tin này mâu thuẫn với hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó Nhà thầu kê khai hợp đồng tương tự đã hoàn thành, đã được thanh toán 400 triệu đồng và kèm theo Biên bản thanh lý hợp đồng.

Để có thêm chứng cứ, Bên mời thầu đề nghị Công ty TNHH MTV Khoa học và Công nghệ năng lượng xanh làm rõ hợp đồng nêu trên và được xác nhận phạm vi thiết kế chế tạo mới bộ cảnh báo lũ trong Hợp đồng số 08/2020/HĐ-NLX-LTP không phải cho Công ty Thủy điện Sông Bung.

Với hành vi gian lận HSDT, căn cứ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, Công ty Thủy điện Sông Bung đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với Công ty Lâm Tùng Phương với hình thức cấm Nhà thầu tham gia hoạt động đấu thầu tại bên mời thầu này trong thời gian 3 năm.

Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 17 đến ngày 30/8/2022, ngoài Lâm Tùng Phương còn có Công ty TNHH Dịch vụ PKB nộp HSDT. Tuy nhiên, nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu của HSMT nên Gói thầu bị hủy để đấu thầu lại.

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, ông Lê Đình Bản, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, đến thời điểm này, Bên mời thầu đang trong thời gian phát hành lại HSMT gói thầu nói trên. Dự kiến, Gói thầu sẽ đóng thầu vào ngày 20/10.

Giá gói thầu là 584,344 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Bung. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư