Công ty Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí: “Tuột dốc” không phanh

(BĐT) - Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (mã chứng khoán: PXS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng năm 2018. 
Doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty chỉ đạt 65,96 tỷ đồng, sụt giảm “không phanh” so với mức 741,72 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Tường Lâm
Doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty chỉ đạt 65,96 tỷ đồng, sụt giảm “không phanh” so với mức 741,72 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng trong quý II chỉ đạt 47,34 tỷ đồng, bằng 11,89% so với quý II/2017. Đây là nguyên nhân chính khiến cho Công ty chịu lỗ quý thứ 2 liên tiếp. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp này lỗ ròng 46,68 tỷ đồng.

Dấu hiệu “tuột dốc” trong kết quả kinh doanh của Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí đã bộc lộ từ quý III/2017 khi đồng loạt các hợp đồng lớn kết thúc, nghiệm thu bàn giao đã được Công ty ghi nhận doanh thu vào 2 quý trước đó. Trong khi đó, một vài hạng mục đang thực hiện của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu chưa tạo ra doanh thu. Đây là nguyên nhân chính khiến cho Công ty không bù đắp được các khoản chi phí hoạt động thường xuyên trong kỳ.

Thị giá của PXS đã giảm mạnh liên tục trong 6 tháng đầu năm 2018 từ vùng đỉnh 12.000 đồng/cổ phiếu về quanh mức 5.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian gần đây.
6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 65,96 tỷ đồng, chưa bằng 1/10 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu xây lắp chỉ đạt 42,76 tỷ đồng, chiếm 64,83% cơ cấu doanh thu; doanh thu dịch vụ đạt 23,2 tỷ đồng, chiếm 35,17% cơ cấu doanh thu. Không chỉ sụt giảm về doanh thu, Công ty còn thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lên tới 37,75 tỷ đồng, khiến cho giá vốn tăng vọt vượt quá mức doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Công ty lỗ ròng 46,6 tỷ đồng, trong đó quý II lỗ ròng 26,56 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty cũng thực hiện hoàn nhập chi phí bảo hành công trình với giá trị 21,25 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản này thì hoạt động kinh doanh chính của Công ty đang ghi nhận mức lỗ gần 70 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sụt giảm, dòng tiền thuần trong kỳ 6 tháng đầu năm âm 52,8 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối tài chính của Công ty. Tại thời điểm 30/6/2018, nợ ngắn hạn của Công ty là 927,48 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn trên 23 tỷ đồng. Điều này khiến cho doanh nghiệp này rơi vào tình trạng cảnh báo khả năng hoạt động liên tục trong tương lai.

Nợ phải trả ngắn hạn của Công ty tập trung chủ yếu vào hai khoản mục chính là: Phải trả người bán ngắn hạn 354,74 tỷ đồng, chiếm 38,24% nợ ngắn hạn và vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn 418,06 tỷ đồng, chiếm 45% nợ ngắn hạn. Tình trạng mất cân đối tài chính sẽ tiếp tục trầm trọng hơn nếu Công ty không có chiến lược cụ thể để cải thiện hoạt động kinh doanh chính.

Chuyên đề