Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 3/2, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ngày 9/1/2023.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giới thiệu về một số điểm mới cơ bản của Luật KCB số 15/2023/QH15 tại buổi họp báo
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giới thiệu về một số điểm mới cơ bản của Luật KCB số 15/2023/QH15 tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, giới thiệu về một số điểm mới cơ bản của Luật KCB số 15/2023/QH15, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật đã bổ sung các quy định về nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề, mở rộng đối tượng hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở KCB, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ KCB; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động KCB…

Về tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ KCB, Luật quy định 3 cấp chuyên môn thay vì 4 tuyến chuyên môn như quy định trước đây; cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ; phát triển hoạt động KCB từ xa để góp phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng, hiệu quả về chi phí, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với các bệnh ít nghiêm trọng, mạn tính cần được chăm sóc lâu dài và thường xuyên.

Về tài chính, Luật KCB bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở KCB của Nhà nước, trong đó khẳng định, “cơ sở KCB của Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao”.

Về các hình thức huy động nguồn lực, Luật khẳng định, cơ sở KCB được: vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở KCB. Đồng thời, Luật quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ KCB và giá KCB đối với cơ sở KCB của Nhà nước bảo đảm được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện KCB và có tích lũy.

Để bảo đảm các quy định của Luật được triển khai có hiệu quả, Bộ Y tế đang phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật KCB; ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật; tổ chức quán triệt việc thực hiện, phổ biến Luật KCB và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết...

Luật KCB số 15/2023/QH15 bao gồm 12 Chương với 121 Điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Chuyên đề