(BĐT) - Tại cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khoá XV do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức cuối giờ chiều ngày 27/4, tại Hà Nội, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, có 868 người đăng ký ứng cử ĐB Quốc hội khoá XV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu cử 500 ĐB Quốc hội khoá XV.
Công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Danh sách chính thức những người ứng cử ĐB Quốc hội khoá XV cho thấy, TP. Hà Nội có tổng số 49 người ứng cử ĐB Quốc hội. Tổng số ĐB được bầu là 29 ĐB (Trung ương là 12 ĐB, địa phương là 17 ĐB).

TP. HCM có 50 người ứng cử ĐB. Tổng số số ĐB được bầu là 30 ĐB (Trung ương là 13 ĐB; địa phương là 17 ĐB).

Tương tự, TP. Hải Phòng có 15 người ứng cử ĐB Quốc hội. Tổng số ĐB được bầu là 9 người (Trung ương là 4 ĐB; địa phương 15 ĐB) với 3 đơn vị bầu cử...

Ông Cường cho biết, trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử ĐB Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị bầu cử nêu trên, số người ứng cử ĐB Quốc hội khoá XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 ĐB được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử).

Về cơ cấu kết hợp chung cả nước, cụ thể: người ứng cử là phụ nữ 393 người, tỷ lệ 45,28%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số 185 người, tỷ lệ 21,31%; người ứng cử là người ngoài Đảng 75 người, tỷ lệ 8,53%.

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 564 người, tỷ lệ 64,98%; người ứng cử có trình độ đại học là 294 người, chiếm tỷ lệ 33,87%; người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, chiếm tỷ lệ 1,15%.

Về trình độ lý luận chính trị cho thấy, cử nhân có 55 người, tỷ lệ 6,34%; cao cấp có 587 người, tỷ lệ 67,63%; trung cấp có 111 người, tỷ lệ 12,79%; sơ cấp có 35 người, tỷ lệ 4,03%; có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỷ lệ 9,22%.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cho hay, hầu hết những người ứng cử ĐB Quốc hội khoá XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học. Độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử) là 46 tuổi. Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 224 người, tỷ lệ 25,81%. Người ứng cử là ĐB Quốc hội khoá XIV tái cử có 205 người, tỷ lệ 23,62%.