(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang vừa được UBND tỉnh Gia lai phê duyệt, có 5 gói thầu với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng.
Dự án Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang có 5 gói thầu với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang có 5 gói thầu với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số này, có 2 gói thầu (Gói 01 Thi công xây dựng; Gói 02 Tư vấn giám sát thi công) sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. 3 gói thầu còn lại (Gói 03 Lập hồ sơ mời Gói thầu 01; Gói 04 Tư vấn kiểm toán; Gói 05 Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường) sẽ được chỉ định thầu.

Thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên đều trong tháng 11/2021.