Chuyển đổi hình thức đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Quyết định 2275/QĐ-TTg, Dự án Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang đầu tư công.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, sẽ điều chỉnh tên Dự án thành Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án). Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang; huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Phân kỳ đầu tư Dự án thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2023 giải phóng mặt bằng với quy mô 4 làn xe.

Giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2025 đầu tư hoàn chỉnh với quy mô theo chủ trương được phê duyệt tại Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 6/12/2019 khi được bố trí vốn. Tổng mức đầu tư dự án là 3.112,970 tỷ đồng (giảm 158,12 tỷ đồng) trong đó, giai đoạn 1 là 2.653 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 459,970 tỷ đồng.

Chuyên đề