(BĐT) - Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 9 và 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp diễn ra, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Ảnh: Tường Lâm

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Ảnh: Tường Lâm

Đối với Phiên họp thứ 9 (từ ngày 17-22/4/2017), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật Quy hoạch.

Đối với Phiên họp thứ 10 (từ ngày 15-17/5/2017), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Việt Nam và Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Báo cáo của Chính phủ về việc Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Việt Nam và Lào.