(BĐT) - Chiều 12/7, Phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, bắt đầu chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp cuối để UBTVQH rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Nhiều nội dung quan trọng được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp, gồm: dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2025; công tác nhân sự để trình Quốc hội; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nội dung tại phiên họp này rất quan trọng và sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định ngay tại Kỳ họp thứ nhất, dự kiến khai mạc ngày 20/7.