(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP. Hội An.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tỉnh Quảng Nam điều chỉnh 2 gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ có tổng giá trị là 6,652 tỷ đồng; bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 4 gói thầu có tổng giá trị là 577,677 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý II/2020, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với Gói thầu Thi công xây dựng công trình của dự án nêu trên. Gói thầu có giá gói thầu là 567,291 tỷ đồng sẽ được tổ chức theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 900 ngày.

UBND Tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt.