(BĐT) - Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến 1.949,3 tỷ đồng. 8 gói thầu thi công xây dựng cầu thuộc Dự án sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, trong quý II/2020, Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-CY-04 Thi công 15 cầu thuộc địa phận từ Hà Nội (cầu Km14+598) đến Thanh Hóa (cầu Km240+748); Gói thầu XL-CY-05 Thi công 11 cầu thuộc địa phận từ Nghệ An (cầu Km284+655) đến Quảng Bình (cầu Km471+512); Gói thầu XL-CY-06 Thi công 15 cầu thuộc địa phận từ Quảng Bình (cầu Km493+217) đến Quảng Trị (cầu Km641+700); Gói thầu XL-CY-07 Thi công 13 cầu thuộc địa phận từ Thừa Thiên Huế (cầu Km681+884) đến Quảng Ngãi (cầu Km939+419).

4 gói thầu còn lại gồm Gói thầu XL-CY-08 Thi công 16 cầu thuộc địa phận Quảng Ngãi (từ cầu Km947+715 đến cầu Km995+695); Gói thầu XL-CY-09 Thi công 13 cầu thuộc địa phận Bình Định (từ cầu Km999+363 đến cầu Km1045+427); Gói thầu XL-CY-10 Thi công 12 cầu thuộc địa phận Bình Định (từ cầu Km1050+202 đến cầu Km1100+633); Gói thầu XL-CY-11 Thi công 14 cầu thuộc địa phận từ Phú Yên (cầu Km1178+984) đến Đồng Nai (cầu Km1699+245) sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.