(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam vừa đưa ra đề nghị tăng thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.08 từ 10% lên 25%. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, giai đoạn hiện nay chưa phù hợp để xem xét tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng này.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trước kiến nghị của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nhóm hàng 44.08, mô tả hàng hóa: “Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6mm” có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 5 - 25%.

Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, nhóm 44.08 có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 10%.

Cùng với đó, mặt hàng gỗ dán hiện nay là nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ như đồ nội thất nhưng cũng là sản phẩm có nguyên liệu đầu vào từ dăm gỗ (là sản phẩm của nông dân).

Theo quy định hiện hành, mục tiêu và nguyên tắc đánh thuế xuất khẩu là để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản không tái tạo, hạn chế xuất khẩu khoáng sản, tài nguyên thô chưa qua chế biến.

Tuy nhiên, sản phẩm gỗ dán không phải sản phẩm có nguồn gốc tài nguyên không tái tạo, đồng thời đây là sản phẩm đầu ra của ngành sản xuất gỗ dán trong nước, giúp nông dân trồng rừng tiêu thụ dăm gỗ, tạo công ăn việc làm cho người lao động qua việc sản xuất gỗ dăm, gỗ vụn. Do đó, mức chênh lệch giữa thuế xuất khẩu dăm gỗ (2%) với thuế xuất khẩu gỗ dán (10%) là mức hợp lý.

Vì vậy, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ chưa xem xét điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng này trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, sản xuất của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn.