Ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kì 2020 – 2025.
Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Sáng nay (16/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 50 Ủy viên đã ra mắt Đại hội; đồng thời báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành sau khi vừa kiện toàn.

Theo đó, trên cơ sở nhân sự được Đại hội giới thiệu, ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kì 2020 – 2025.

Ông Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa mới cũng đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại phiên làm việc cuối cùng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI cũng tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 17 đồng chí.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kì mới với 24 mục tiêu chủ yếu, phấn đấu đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước./.

Theo VOV