(BĐT) - Một trong những mũi đột phá được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mạnh mẽ là việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Đến nay đã cắt giảm 3.004 điều kiện kinh doanh (gần 50% chỉ tiêu cắt giảm của 6.191 điều kiện kinh doanh); thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng được cắt giảm mạnh mẽ.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội chiều 1/11, đại biểu Phạm Trí Thức (đoàn Thanh Hóa) và đại biểu Trương Minh Hòa (đoàn Lạng Sơn) có cùng chung mối quan tâm về kết quả thực hiện thủ tục cắt giảm điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp và công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua. Đại biểu Phạm Trí Thức đã chất vấn trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về vấn đề này.

Thông tin về kết quả thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01, đưa ra mục tiêu cắt giảm và  đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và 50% các thủ tục kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa nhập khẩu.

Chính phủ đặt ra mục tiêu như vậy, bởi theo Luật Đầu tư, có 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện qua rà soát có tới 6.191 điều kiện kinh doanh. Nhiều điều kiện kinh doanh rất khó khăn cho doanh nghiệp trong việc gia nhập thị trường với những giấy phép con, giấy phép cháu, có khi đến cả chắt.

Từ chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ đã thực hiện rất quyết liệt.Đến nay, đã cắt giảm 3.004/6.191 điều kiện kinh doanh (gần 50% chỉ tiêu). Một số bộ thực hiện rất mạnh mẽ và quyết liệt, như: Bộ Xây dựng cắt 183/215 điều kiện kinh doanh (vượt 35,12%), Bộ Y tế đến nay cắt giảm 1.343 điều kiện (vượt 21,78%), Bộ Tài nguyên và Môi trường vượt 12%, Bộ Giáo dục và Đào tạo vượt 11,78%...

Việc kiểm tra chuyên ngành với 100 ngành hàng khiến doanh nghiệp phải bỏ ra 28.800 ngày công tương đương với 14,200 tỷ đồng nhưng kiểm tra chỉ phát hiện ra 0,06%

Đối với thủ tục kiểm tra liên ngành cũng được các bộ làm rất mạnh. Đơn cử, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ việc giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước đây phải xin giấy phép của 3 bộ, giờ chỉ còn phải xin ở 1 bộ. Trước đây, sản xuất kẹo colacola phải 13 giấy phép thì giờ Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại chỉ 1 đơn vị kiểm soát. Do vậy, việc cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng xuất khẩu đã cắt giảm được 6.776/9.926 dòng hàng kiểm tra.

“Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, chúng ta đã tiết kiệm 11 triệu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, trong đó có 5,36 triệu bộ, tiết giảm được 3 giờ từ 58 giờ xuống 55 giờ, tiết kiệm 16 triệu giờ. Tiết kiệm được 6 giờ của 5,72 triệu bộ hồ sơ nhập khẩu, tiết kiệm được 34 triệu giờ. Chúng ta đã tiết kiệm được trên 1 lô hàng là 19 đôla Mỹ/1 lô hàng, như thế tiết kiệm trên 200 triệu đô la Mỹ tương đương trên 4.000 tỷ Việt Nam đồng. Đây là hiệu quả quan trọng chúng ta làm được” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.