(BĐT) - Ban Quản lý dự án 85 vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước bản vẽ thi công; thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp Dự án thành phần 1 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 với giá trúng thầu 1,977 tỷ đồng (giá gói thầu là 2,028 tỷ đồng).

Gói thầu số 4 sử dụng vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách; được đấu thầu rộng rãi trong nước.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải Miền Trung bị loại vì không đủ điều kiện, năng lực hoạt động, không cung cấp tài liệu bổ sung làm rõ; Công ty CP Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi bị loại vì không đáp ứng 2 tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu.

Ngày 19/12/2019, Ban Quản lý dự án 85 đã ký hợp đồng với Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5.