(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Hạng mục xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc Đường vành đai 3 TP. Hà Nội.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao làm bên mời thầu, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục phê duyệt dự toán theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu là quý II/2022.

Hạng mục này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 với tổng mức đầu tư dự kiến là 348,456 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay JICA (vốn vay ODA Nhật Bản) là 291,703 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng trong nước. Thời gian thực hiện Dự án và hạng mục bổ sung là từ năm 2013 - 2024.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc Đường vành đai 3 TP. Hà Nội có tổng mức đầu tư là 5.343 tỷ đồng.