(BĐT) - Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM vừa tiến hành mời thầu Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ quốc gia Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức đầu tư 118,998 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 90,377 tỷ đồng, thời gian đóng/mở thầu vào ngày 22/6/2020. Thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày. Việc lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.