(BĐT) - Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (NAPMU) vừa phát hành thông báo mời thầu 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

3 gói thầu trên bao gồm: Gói thầu KC1 Kênh chính và công trình trên kênh đoạn từ K0+300 - K32+065 (giá gói thầu là 205.885.768.000); Gói thầu KC2 Kênh chính và công trình trên kênh đoạn từ K12+000 - K32+065 (giá gói thầu là 268.564.106.000 đồng); Gói thầu KC3 Kênh chính và công trình trên kênh đoạn từ K32+065 ÷ KF (giá gói thầu là 296.517.251.000 đồng).

3 gói thầu nêu trên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành từ ngày 6/11/2018 đến ngày 7/12/2018; thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 36 tháng.

Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1929/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/8/2012 với tổng mức đầu tư là 5.705.456.505.000 đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản, vốn đối ứng của Trung ương và địa phương.

Dự án gồm 2 hợp phần, theo đó 3 gói thầu KC1, KC2 và KC3 thuộc Hợp phần 1 -  Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam làm chủ đầu tư.