(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (chủ đầu tư) đang phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Khoa Lý (XL02-QG07), giá gói thầu 174,737 tỷ đồng, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một số công trình thuộc Zone 4 - Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QG-HN07).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bảo đảm dự thầu yêu cầu 1,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày.