(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc (chủ đầu tư trực tiếp mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Quốc lộ 2A tránh TP. Vĩnh Yên đến đường Vành đai 3.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Gói thầu Xây lắp đoạn từ Km0+00 -:- Km2+633 (giá gói thầu 159,570 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp đoạn từ Km2+633 đến cuối tuyến (giá gói thầu 230,633 tỷ đồng) được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu 24 tháng. Dự kiến ngày 20/11/2020, 2 gói thầu cùng được đóng/mở thầu.

Dự án nêu trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 10/2019 với tổng mức đầu tư 497,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh. Đến nay, 17 gói thầu thuộc Dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, ngoài 2 gói xây lắp chính, muộn nhất đến quý II/2023, Bên mời thầu sẽ hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu còn lại.