(BĐT) - Bộ Quốc Phòng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu xây lắp triển khai đợt 1 năm 2020 Dự án Đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông, với tổng giá gói thầu trên 690 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

7 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, gồm: Gói thầu Đ37A (201,511 tỷ đồng); Gói thầu Đ37B (208,458 tỷ đồng); Gói thầu C15 (19,277 tỷ đồng); Gói thầu C16 (20,050 tỷ đồng); Gói thầu C20 (42,637 tỷ đồng); Gói thầu C21 (28,707 tỷ đồng); Gói thầu H2 (168,699 tỷ đồng). Dự kiến từ ngày 20/7 đến 6/8/2020, 7 gói thầu sẽ lần lượt được đóng/mở thầu.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông chạy qua 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, với tổng mức đầu tư 10.015,175 tỷ đồng.