(BĐT) - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau vừa thông báo mời thầu Dự án Đầu tư xây Khu dịch vụ - dân cư Khu công nghiệp (KCN) Sông Đốc. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông báo, địa điểm xây dựng Dự án thuộc thị trấn Sông Đốc. Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Thời gian phát hành hồ sơ từ 14 giờ ngày 28/9/2018 đến 14 giờ ngày 28/11/2018 tại Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa thị trấn Sông Đốc, đồng thời, tạo điều kiện đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chất lượng sử dụng dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, sớm đưa đô thị Sông Đốc trở thành thị xã trong tương lai.