(BĐT) - Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) sau khi được điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung vào năm 2019, chuyển sang trọng tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển... đang tích cực mời gọi đầu tư. Trong đó, 2 dự án khu du lịch thực hiện tại Phân khu 4 mặc dù có nhà đầu tư quan tâm nhưng lại không đủ năng lực, kinh nghiệm.
Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 và Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2 được thực hiện tại thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn. Ảnh: Chấn Sơn

Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 và Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2 được thực hiện tại thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn. Ảnh: Chấn Sơn

Tháng 1/2021, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2 tại Phân khu 4 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Hai dự án được thực hiện tại thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, phát triển theo quy hoạch các loại hình biệt thự du lịch, khách sạn du lịch và dịch vụ du lịch.

Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 có quy mô diện tích 14,22 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 236 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện Dự án khoảng 235,2 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 0,7 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2 có quy mô diện tích 17,93 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện Dự án trên 208 tỷ đồng, chi phí hỗ trợ tái định cư khoảng 1,8 tỷ đồng.

Trong thời gian mời gọi nhà đầu tư thực hiện 2 dự án này, Liên danh Công ty CP Đầu tư DAD - Công ty CP Nội thất NEM (Liên danh DAD - NEM) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1. Liên danh Công ty CP Đầu tư Quốc tế New World - Công ty TNHH R.P - Công ty CP Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 (Liên danh New World - R.P - Xây dựng số 9) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, cả 2 nhà đầu tư đều không đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, tại Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Liên danh DAD - NEM có hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để đánh giá năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, các thành viên Liên danh chưa đáp ứng phần vốn góp chủ sở hữu tương ứng với thỏa thuận liên danh. Liên danh nhà đầu tư cung cấp 4 gói thầu/hợp đồng thuộc dự án loại 2 đã tham gia không phải với vai trò nhà thầu chính thực hiện các gói thầu/hợp đồng xây lắp nên chưa phù hợp với yêu cầu.

Tại Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Liên danh New World - R.P - Xây dựng số 9 đáp ứng được yêu cầu về năng lực tài chính, song năng lực, kinh nghiệm lại chưa đáp ứng yêu cầu sơ bộ. Cụ thể, Liên danh nhà đầu tư chỉ cung cấp được 3 gói thầu/hợp đồng thuộc dự án loại 2 đúng với lĩnh vực yêu cầu tại hồ sơ yêu cầu, các gói thầu còn lại không thuộc lĩnh vực đang xét.

Để đủ điều kiện thực hiện Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, nhà đầu tư phải thu xếp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 71 tỷ đồng; có kinh nghiệm thực hiện 2 dự án loại 1 (hoặc dự án quy đổi về loại 1) trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính. Dự án loại 1 được yêu cầu phải có tổng mức đầu tư tối thiểu là 142 tỷ đồng; phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu là 35,5 tỷ đồng; dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm gần đây.

Tại Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, nhà đầu tư phải thu xếp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 64 tỷ đồng; có kinh nghiệm thực hiện 2 dự án loại 1 (hoặc dự án quy đổi về loại 1) trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính. Dự án loại 1 được yêu cầu phải có tổng mức đầu tư tối thiểu là 127 tỷ đồng; phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu là 38,5 tỷ đồng; dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm gần đây.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, do không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ, Sở đã đề xuất UBND Tỉnh cho phép công bố lại thông tin và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 dự án này.