(BĐT) - Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hòa Bình vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng trường trung học phổ thông huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được Chính phủ giao cho tỉnh Hòa Bình thực hiện, hỗ trợ tỉnh bạn.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, thời gian thực hiện hợp đồng là 27 tháng. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, Công ty TNHH PHC Đầu tư thương mại được công bố trúng thầu với giá 114,6 tỷ đồng.