Chính phủ trình Quốc hội xem xét tiếp tục giảm 2% thuế VAT 6 tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, Chính phủ vừa có tờ trình đề xuất Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất VAT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.
Việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất VAT cho 6 tháng cuối năm 2024 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 24 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi
Việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất VAT cho 6 tháng cuối năm 2024 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 24 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Tờ trình của Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chính sách giảm VAT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, dự kiến số thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 23,488 nghìn tỷ đồng. Nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm VAT cho 6 tháng cuối năm, dự kiến cả năm 2024 giảm thu khoảng 47,488 nghìn tỷ đồng.

Việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất VAT cho 6 tháng cuối năm 2024 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 24 nghìn tỷ đồng (khoảng 4 nghìn tỷ đồng/tháng; trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là 2,5 nghìn tỷ đồng/tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/tháng).

Về hình thức thực hiện, Chính phủ kiến nghị đưa nội dung tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 tại Nghị quyết của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV (tương tự như đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6).

Chuyên đề