Chính phủ quy định điều kiện xét cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Khách hàng vay vốn được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn cần đáp ứng điều kiện không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề nghị cấp tín dụng. Ảnh: Tiên Giang
Khách hàng vay vốn được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn cần đáp ứng điều kiện không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề nghị cấp tín dụng. Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, khách hàng vay vốn, dự án, phương án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn cần đáp ứng một số điều kiện. Một là, khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính năm của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn không quá 3 lần.

Hai là, khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước thuộc một trong các trường hợp: triển khai các dự án, phương án có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân thuộc các ngành, lĩnh vực: điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận tải công cộng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ; triển khai các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Ngoài ra, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đã được tổ chức tín dụng thẩm định và đánh giá là khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và quyết định cấp tín dụng.

Chuyên đề