(BĐT) - Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT), ngày mai (3/5), tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ được các thành viên Chính phủ xem xét, cho ý kiến.
Chính phủ dự kiến xem xét hồ sơ xây dựng Luật PPP tại phiên họp ngày 3/5. Ảnh: Tường Lâm

Chính phủ dự kiến xem xét hồ sơ xây dựng Luật PPP tại phiên họp ngày 3/5. Ảnh: Tường Lâm

Ông Trương cho biết, quá trình xây dựng Luật PPP dự kiến từ năm 2018 đến năm 2020, với 3 giai đoạn: giai đoạn 1, đề xuất nhóm chính sách lớn, trình Quốc hội thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; giai đoạn 2 soạn thảo dự thảo Luật và dự kiến một số nội dung lớn của các nghị định hướng dẫn; giai đoạn 3 dự thảo Luật được thông qua và soạn thảo các nghị định hướng dẫn.

Đến nay, Bộ KH&ĐT đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PPP đã được Bộ KH&ĐT hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã thẩm định và Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ ngày 20/4.

Dự kiến, sau khi được Quốc hội thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, tháng 9 tới, sẽ thành lập Ban soạn thảo Luật. Dự thảo Luật sẽ được soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện trong khoảng 1 năm và đến tháng 9/2019 trình Chính phủ dự thảo Luật, năm 2020 trình Quốc hội thông qua.