(BĐT) - Việt Nam xếp thứ 9/19 quốc gia trên bảng xếp hạng Chỉ số thương mại bền vững Hinrich Foundation 2018, tăng 2 điểm so với năm 2016 và tăng 6 điểm về mức thu nhập quốc gia.
Ảnh: Trần Nam

Ảnh: Trần Nam

Theo Hinrich Foundation  (tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và phát triển chính sách thương mại ở châu Á), Việt Nam đã vượt các quốc gia có biểu hiện tốt nhất trong bảng chỉ số này, tiến bộ vượt bậc so với quy mô nguồn vốn, con người hiện có. Việt Nam đã vượt các quốc gia có mức thu nhập bằng hoặc hơn ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Thái Lan. Kết quả này đạt được nhờ sự mở cửa thương mại và nâng cao tiêu chuẩn lao động.

Chỉ số Thương mại bền vững 2018 được khảo sát, đánh giá ở 19 nền kinh tế châu Á và châu Mỹ, với 28 chỉ báo trên 3 lĩnh vực được coi là trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.