(BĐT) - Gói thầu số 10 Xây lắp (bao gồm thiết bị + chi phí dự phòng) thuộc Dự toán Nâng cấp, xây dựng mới các hạt, trạm kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tiến Nam làm bên mời thầu (BMT) vừa hoàn tất mở thầu. 
Gói thầu số 10 Xây lắp sử dụng nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu số 10 Xây lắp sử dụng nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh họa: NC st

Nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu là Công ty TNHH Hoàng Hưng với giá 12.998.959.896,4076 đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá gói thầu.

Nhà thầu Hoàng Hưng có địa chỉ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ghi nhận từ năm 2018 đến nay, nhà thầu này trúng tổng cộng 48 gói thầu trên địa bàn Tỉnh, hiện đang thực hiện 4 hợp đồng xây lắp.

Gói thầu số 10 Xây lắp (bao gồm thiết bị + chi phí dự phòng) thuộc Dự toán Nâng cấp, xây dựng mới các hạt, trạm kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình sử dụng nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025, dự toán phê duyệt 13.005.040.000 đồng, mời thầu từ ngày 8 đến 18/3/2022.