Chân dung 10 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy 7X lần đầu đắc cử

Đến thời điểm này đã có 10/15 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử thuộc thế hệ 7X. Trong số 10 tân Bí thư Tỉnh ủy 7X chỉ có một gương mặt nữ duy nhất và là một trong ba người đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chuyên đề