(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo tiến độ thực hiện 5 dự án (DA) xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển trên địa bàn Tỉnh.
 

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp có 2 DA đang gặp khó khăn do vướng mặt bằng thi công bến tạm để phục vụ công tác di dời là DA Kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ sông Tiền (giai đoạn 2) và DA Kè Hổ Cứ, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh. Còn lại 2 DA đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (DA Kè Hổ Cứ giai đoạn 2; DA Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ) và 1 DA đang triển khai thi công theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công (DA Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền, khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh).

Trong 2 DA gặp khó khăn, DA Kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ sông Tiền (giai đoạn 2) được UBND Tỉnh phê duyệt vào tháng 12/2017. Tính đến ngày 30/4/2020, DA đạt khoảng 82% khối lượng. Bến đò tạm đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 20/5/2020. Nguồn kinh phí thực hiện DA gồm có: vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 (70 tỷ đồng, đã giải ngân 100%); vốn ngân sách trung ương năm 2020 (25 tỷ đồng); vốn xổ số kiến thiết năm 2020 (15 tỷ đồng, giải ngân đạt 89%).

DA Kè Hổ Cứ, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh được UBND Tỉnh phê duyệt vào tháng 7/2018. Tính đến hết tháng 4/2020, DA thi công đạt khoảng 98% khối lượng và nhà thầu đang hoàn thiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng. DA đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phần gia cố chân kè 680 m còn lại và dự kiến đấu thầu gói thầu xây lắp này trong quý II/2020. Nguồn kinh phí được bố trí cho DA gồm có: vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 (60 tỷ đồng, đã giải ngân 100%); vốn ngân sách trung ương năm 2020 (35 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương năm 2020 (13,1 tỷ đồng, đã giải ngân 37%). Bến đò tạm dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong tháng 5/2020.