Mắc nhiều sai phạm trong công tác quản lý, tài chính gây hậu quả rất nghiêm trọng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai bị cách hết các chức vụ trong Đảng.
Trường Đại học Đồng Nai

Trường Đại học Đồng Nai

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng.

Theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, ông Hùng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.

Quá trình kiểm tra cho thấy, ông Hùng được xác định là người chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, chuyên môn, quản lý sử dụng tài chính không đúng quy định của Đảng và Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, một số cá nhân chiếm đoạt kinh phí nhà trường với tính chất, mức độ, hậu quả rất nghiêm trọng.

Liên quan đến sai phạm này, ông Phạm Văn Thanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Đinh Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, một số cá nhân khác cũng nhận các hình thức kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm.

Theo Tiền Phong