(BĐT) - Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau (bên mời thầu) vừa cùng lúc mở thầu qua mạng 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Hoạt động sinh kế năm 2019 - Các gói thầu sử dụng vốn ODA tại Cà Mau. Mỗi gói thầu thu hút từ 3 - 4 nhà thầu tham dự, trong đó có một số nhà thầu đã từng tham gia dự thầu và được công bố trúng thầu tại một số gói thầu khác của Dự án, một số nhà thầu chào vượt giá gói thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Theo đó, Gói thầu CM-CW01 (Gói thầu số 36) Nâng cấp bờ bao chống tràn tuyến cầu Năm Căn - Ông Gầy - Rạch Xẻo Đôi có giá gói thầu là 31,423 tỷ đồng. Gói thầu này thu hút sự tham gia của 4 nhà thầu gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng 41 - Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Cadaco - Công ty CP Yên Cường Thịnh, Công ty TNHH Nam Khánh và Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình. Cả 4 nhà thầu đều nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) với thời gian hiệu lực là 120 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 1.000 ngày. Trong số 4 nhà thầu tham dự, chỉ có Liên danh Công ty CP Xây dựng 41 - Công ty CP Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ có giá dự thầu sau giảm giá (là 32,769 tỷ đồng) vượt giá gói thầu.

Gói thầu CM-CW02 (Gói thầu số 37) Nâng cấp bờ bao chống tràn tuyến cầu Trại Lưới - Ngã ba Vàm Chủng - Ông Gầy có giá gói thầu 17,7 tỷ đồng. Có 4 nhà thầu HSDT gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng 41- Công ty CP Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Cadaco - Công ty CP Yên Cường Thịnh, Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp và Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình. Tại gói thầu này, Liên danh Công ty CP Xây dựng 41 - Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Cadaco - Công ty CP Yên Cường Thịnh là 2 nhà thầu có giá dự thầu sau giảm giá đều vượt giá gói thầu. Giá dự thầu của 2 liên danh nhà thầu này lần lượt là 17,887 tỷ đồng và 18,277 tỷ đồng.

Gói thầu CM-CW03 (Gói thầu số 38) Nâng cấp bờ bao chống tràn tuyến vàm Ông Định - UBND xã Tam Giang Tây (vàm Ông Định - Kênh Cái Chồn Nhỏ) có giá gói thầu 50,484 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu. Liên danh Công ty CP Phát triển hạ tầng 116 - Công ty CP Xây dựng công trình Hồng Lâm có giá dự thầu cao nhất (50,35 tỷ đồng). Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình có giá dự thầu 48,58 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư và Thương mại 407 có giá dự thầu 45,9 tỷ đồng.

Gói thầu CM-CW04 (Gói thầu số 39) Nâng cấp bờ bao chống tràn tuyến Ông Như - UBND xã Tân Ân Tây (Kênh Cái Chồn Nhỏ - UBND xã Tân Ân Tây) có giá gói thầu 44,374 tỷ đồng. 3 nhà thầu tham dự gói thầu này là: Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình; Công ty CP Đầu tư và Thương mại 407; Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Mạnh Hùng. Trong số 3 nhà thầu này, chỉ duy nhất Nhà thầu Mạnh Hùng có giá dự thầu sau giảm giá (47,049 tỷ đồng) cao hơn giá gói thầu.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bên mời thầu công bố, Dự án có tổng mức đầu tư là 792,883 tỷ đồng. Trong số các nhà thầu đang theo đuổi 4 gói thầu nêu trên, có nhà thầu đã từng tham dự và trúng thầu gói thầu khác thuộc Dự án.

Được biết, ngoài tham gia dự thầu 4 gói thầu nêu trên, Nhà thầu Thới Bình liên danh cùng Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Thăng Long trúng Gói thầu CM-CW05 (Gói thầu số 47) Xây dựng kè bảo vệ bờ biển Tây (từ Kênh Tư đến Kênh Mới) với giá trúng thầu 68,641 tỷ đồng. Liên danh này cũng tham dự Gói thầu CM-CW06 (Gói thầu số 48) Xây dựng kè bảo vệ bờ biển Tây (từ Kênh Mới đến Sào Lưới) và Gói thầu CM-CW07 (Gói thầu số 49) Xây dựng kè bảo vệ bờ biển Tây (từ Sào Lưới đến Ba Tĩnh) nhưng không trúng thầu do có giá đánh giá xếp thứ 2.

Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim Sơn - Công ty TNHH Phạm Trạng là nhà thầu được công bố trúng Gói thầu CM-CW07 (Gói thầu số 49) với giá trúng thầu 76,047 tỷ đồng. Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Đại Ngãi - Doanh nghiệp Tư nhân Phạm Trạng trúng Gói thầu CM-CW06 (Gói thầu số 48) với giá trúng thầu 62,138 tỷ đồng.