(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các địa phương hướng dẫn về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Xây dựng, đối với các khu vực, địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc.

Cụ thể, công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề. Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu từ 30mm trở lên. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng lao động có mặt tại công trường xây dựng không quá 10 người.

Riêng đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ), phải tạm dừng thi công xây dựng tất cả công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện nay, dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đặc biệt là một số tỉnh phía Nam. Do đó, tại các công trường xây dựng được tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động. Vì vậy, Bộ đã nghiên cứu, xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn nêu cụ thể các biện pháp mà chủ đầu tư, nhà thầu, người lao động cần thực hiện để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại công trường.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét thực hiện việc yêu cầu cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc tổ chức phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, địa phương và Hướng dẫn này đối với công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn.