(BĐT) - Tại cuộc họp báo công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc họp báo (ảnh: CP)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc họp báo (ảnh: CP)

Khoản chi phí này bao gồm chi phí chính thức và không chính thức để tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bộ máy công vụ liêm chính, tin cậy, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

“Chi phí không chính thức không chỉ làm gia tăng chi phí tuân thủ mà còn làm cho môi trường kinh doanh trở nên thiếu lành mạnh, kém cạnh tranh và gây e ngại cho các doanh nghiệp nước ngoài đang muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Nếu để khoản chi phí này tiếp tục tồn tại và bao trùm trên diện rộng thì sẽ cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thông tin về cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp tại cuộc họp, ông Nguyễn Hưng Quang, Chuyên gia nghiên cứu APCI 2020 cho biết, so với APCI các năm trước (năm 2018 và năm 2019), chi phí không chính thức thực hiện TTHC năm 2020 có giảm. “Tuy vậy, khảo sát cho thấy, chi phí không chính thức vẫn bao trùm trong TTHC”, ông Quang đánh giá.

Về nội dung này, Báo cáo APCI 2020 cũng chỉ ra, mặc dù có những cải thiện đáng kể về điểm APCI (bao gồm thời gian và chi phí tuân thủ) trong năm 2020, nhưng vẫn còn có nhiều cơ hội cải cách TTHC để giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển trong bối cảnh Việt Nam vừa phải thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đang có xu hướng chuyển dịch và đối mặt các vấn đề phát sinh từ đại dịch Covid-19 để nhận thấy giá các giá trị từ cải cách TTHC.

Chẳng hạn, theo khảo sát APCI 2020, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra 12,2 giờ và gần 2 triệu đồng chi phí trực tiếp để thực hiện một thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Trong hai nhóm TTHC kiểm tra chuyên ngành được khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ thì mới chỉ có nhóm thủ tục của Bộ Khoa học và Công nghệ có thể thực hiện được trực tuyến trên hệ thống thông tin một cửa quốc gia (VNSW), dẫn đến sự khác biệt lớn trong chi phí tuân thủ của hai nhóm thủ tục này. Theo khảo sát, cứ 100 doanh nghiệp thì có khoảng 23 doanh nghiệp thuê dịch vụ trọn gói để thực hiện các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành với chi phí trung bình 5,1 triệu đồng/TTHC.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Chi phí không chính thức sẽ cản trở sự phát triển ảnh 1

Ông Daniel Fitzpatrick, giám đốc Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) phát biểu (ảnh: MT)

APCI 2020 được thực hiện bằng phương pháp đánh giá dựa trên mô hình chi phí chuẩn (Standard Cost Model - SCM) và được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp tại 63 địa phương. Theo đó, APCI 2020 xoay quanh việc phân tích quá trình doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ do các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cung cấp trong 9 nhóm TTHC quan trọng gồm: Đầu tư; Giao dịch thương mại qua biên giới; Khởi sự doanh nghiệp/Đăng ký kinh doanh; Môi trường; Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Đất đai; Xây dựng; Thuế và Kiểm tra chuyên ngành./.