(BĐT) - Theo Quyết định 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) vừa được Bộ Tài chính ban hành, cơ quan này sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó, rà soát cắt giảm 148 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, lĩnh vực thuế cắt giảm 7 TTHC, đơn giản hóa 2 TTHC, trong đó bãi bỏ các thủ tục liên quan đến: khai thuế GTGT đối với sản phẩm viễn thông; thủ tục khai khoản thu điều tiết tháng, năm; thủ tục hoàn thuế GTGT đối với một số sản phẩm máy móc; thủ tục khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện.

Lĩnh vực hải quan cắt giảm 5 TTHC, đơn giản 9 TTHC, trong đó bãi bỏ thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về TTHC hải quan; thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi…

Lĩnh vực kho bạc nhà nước cắt giảm 10 TTHC, đơn giản 12 TTHC. Lĩnh vực chứng khoán cắt giảm 36 TTHC, lĩnh vực bảo hiểm cắt giảm 9 TTHC và đơn giản hóa 2 TTHC. Lĩnh vực công sản cắt giảm 23 TTHC.

Như vậy, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn lại là 839 TTHC.