(BĐT) - Bộ VHTT&DL vừa thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về chủ trương nghiên cứu, khảo sát và lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung tuyến cáp treo vào Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư lập dự án gắn với nội dung đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng tuyến cáp treo nêu trên. Dự án sau khi hoàn thiện phải được gửi tới Bộ VHTT&DL để xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.