(BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Dự thảo nghị định bổ sung thêm nội dung về quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Việc bổ sung quy định mới này được nhận định sẽ mang lại nhiều hiệu quả lớn. Các quy định này hỗ trợ các nhà sản xuất, doanh nghiệp chủ động xây dựng, triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, thông qua việc ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mã số mã vạch theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa, nâng cao uy tín, giá trị, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Được biết, hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc. Dự kiến quý IV/2021, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ đi vào hoạt động.

Các tiêu chuẩn quốc gia là cơ sở để các doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc. Trong đó, thông tin về sản phẩm, hàng hóa được thu thập đầy đủ trong tất cả các khâu của chuỗi cung ứng, thay vì chỉ có thông tin của khâu nuôi trồng, sản xuất như hiện nay. Cổng truy xuất nguồn gốc sẽ lưu trữ các thông tin này nhằm phục vụ nhu cầu quảng bá của doanh nghiệp và phục vụ cho việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng…