Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương để chi phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 30/9/2021, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký, ban hành Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 để bổ sung dự phòng ngân sách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Tiên
Cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 để bổ sung dự phòng ngân sách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021. Việc bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thiết lập từ kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021. Trong đó, cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021; tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các bộ, cơ quan trung ương.

Ngoài ra, việc bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 còn được thiết lập từ việc giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giao Chính phủ sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được bổ sung theo quy định của Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Chuyên đề