(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý bổ sung Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - vốn ODA của Chính phủ Tây Ban Nha vào danh mục các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2016. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.
Bổ sung danh mục dự án đầu tư công tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai điều hòa nguồn vốn ODA đã được giao kế hoạch năm 2016 để bố trí cho Dự án, báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu đã báo cáo.