(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 2) với tổng kinh phí bổ sung là 150 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021. 

Trong đó, 24,6 tỷ đồng dùng để thực hiện chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng thuộc khối trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 125,4 tỷ đồng là kinh phí bảo đảm khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, hóa chất; chi phí cho khu cách lý, điều trị và phòng, chống dịch trong các trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an).

Quyết định nêu rõ Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế rà soát nhu cầu mua sắm, thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất tại các bệnh viện, khu cách ly, điều trị, cơ sở giam giữ..., bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp.