(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có chỉ đạo về hình thức xử lý đối với 2 nhà thầu thi công Gói thầu 07-XL thuộc Dự án Hồ chứa nước Ia Mơr.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trước đó, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (chủ đầu tư) đã có báo cáo về năng lực nhà thầu thi công Gói thầu 07-XL thuộc Dự án Hồ chứa nước Ia Mơr.

Sau khi Cục Quản lý xây dựng công trình có ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo: Công bố Công ty CP Xây dựng Minh Anh và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn hình thức xử lý "Tạm dừng tham gia các gói thầu mới thuộc các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để tập trung hoàn thành Gói thầu 07-XL thuộc Dự án Hồ chứa nước Ia Mơ cho đến khi Chủ đầu tư báo cáo về việc đã khắc phục xong các tồn tại và Bộ có văn bản chấp thuận".

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ đầu tư đối chiếu với các điều khoản của hợp đồng xử phạt hợp đồng theo quy định, tổ chức, theo dõi, giám sát chặt chẽ các nhà thầu này trong quá trình thi công, đảm bảo hoàn thành các công việc còn lại đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Trường hợp tiếp tục chậm, Chủ đầu tư báo cáo Bộ cho phép chấm dứt hợp đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, ngày 14/6/2019, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07-XL Kênh và công trình trên kênh chính Đông đoạn từ K26+750-:-K35+687 (bao gồm công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công) thuộc Dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Theo đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn - Công ty CP Xây dựng Minh Anh được công bố trúng thầu (giá trúng thầu là 53.785.378.000 đồng, giá gói thầu là 68.121.870.000 đồng). Gói thầu 07-XL thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Ngoài ra, hai nhà thầu trên còn được ghi nhận trúng nhiều gói thầu lớn khác thuộc Dự án. Cụ thể, tại Gói thầu số 05-XL Kênh và CTTK chính Đông đoạn từ K9+800-:-K17+560 (bao gồm công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công) có giá trị 102.005.168.000 đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn - Công ty CP Xây dựng Minh Anh được công bố trúng với giá 100.499.985.000 đồng. Hợp đồng này được triển khai từ tháng 12/2018, thời gian thực hiện 18 tháng.

Cùng thời điểm này, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 cũng chọn Công ty CP Minh Anh trúng thầu Gói thầu 09-XL Kênh và CTTK chính Tây đoạn từ K8+047-:-KF (bao gồm công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công) với giá 90.923.052.000 đồng. Hợp đồng này cũng có thời gian thực hiện là 18 tháng kể từ ngày khởi công.