(BĐT) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc lựa chọn nhà thầu mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, chủ động quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp, trong trường hợp cần thiết áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, không để thiếu sinh phẩm, vật tư xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.