Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hôm 19 tháng 1 cho biết, mức lương năm 2015 trung bình tại Việt Nam đã tăng khoảng 8% so với năm 2014.
Bộ LĐ-TB & XH: Lương bình quân 2015 tăng 8% so với 2014
Theo FBNC