(BĐT) - Mới đây, Bộ KH&ĐT đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ, trong đó trọng tâm là thanh tra chuyên đề “chấp hành pháp luật về đầu tư công” và “công tác cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – GCNĐKĐT”.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kế hoạch, Bộ sẽ thanh tra chuyên đề trên tại 7 địa phương gồm: Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Phú Thọ, Bắc Giang, Bình Định, Hưng Yên và Hậu Giang. Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018 tại 7 địa phương gồm: Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư... Bộ KH&ĐT cũng sẽ kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi GCNĐKĐT tại 7 địa phương nêu trên trong giai đoạn 2015 - 2018.