Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng ngày 21/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Trụ sở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - Ảnh Bích Thảo
Điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Trụ sở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - Ảnh Bích Thảo

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 2 điểm cầu (tại Trụ sở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và tại Trụ sở Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) kết nối với Hội nghị trực tuyến. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành các Đảng bộ trực thuộc; cán bộ chủ chốt các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 21 - 22/7/2022) với 4 chuyên đề quan trọng: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Truyền đạt Chuyên đề 1 tại Phiên khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong thực tiễn quá trình quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta cùng với những yếu tố nền tảng, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả đất đai, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai. Đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trong đó, Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất…

Chuyên đề