Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch.
Người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định - ảnh minh họa internet
Người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định - ảnh minh họa internet

Theo đó, trong thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã nhận được các ý kiến của một số cơ quan, đơn vị phản ánh về những vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch.

Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu thầu, Bộ đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực từ ngày 1/8/2022), trong đó có Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu dịch vụ tư vấn (Mẫu số 4A). Theo quy định tại Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật không yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với nhà thầu tư vấn mà chỉ yêu cầu điểm tối thiểu đối với cá nhân chuyên gia; theo đó, nhà thầu sẽ không bị loại nếu không đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng tương tự.

Liên quan đến yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, Bộ KH&ĐT nêu ý kiến, theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu là đơn vị sự nghiệp được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi “không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ KH&ĐT cho biết, 2 trường hợp không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Trường hợp 1, Chủ đầu tư, bên mời thầu là đơn vị trực tiếp trực thuộc bộ, UBND tỉnh (ví dụ Cục A trực thuộc Bộ X), nhà thầu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc một đơn vị cấp 1 khác (ví dụ nhà thầu là Trung tâm C trực thuộc Viện B, Viện B trực thuộc Bộ X). Trung tâm C tham gia dự gói thầu do Cục A làm chủ đầu tư, bên mời thầu sẽ không vi phạm bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Trung tâm C có thể huy động nhân sự từ Viện B, Trung tâm C không nhất thiết phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch mới được tham dự thầu nhưng các chuyên gia do Trung tâm C đề xuất phải có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch. Trường hợp 2 không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu khi chủ đầu tư, bên mời thầu là Trung tâm C, nhà thầu tham dự thầu là Viện Y trực thuộc trực tiếp Bộ X.

Ngoài ra, người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội.

Chuyên đề