Bộ GTVT đề nghị sớm hoàn thiện sản phẩm quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Để có cơ sở đầu tư, mở rộng Cảng hàng không Tuy Hòa, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung sớm hoàn thiện sản phẩm quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa để thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Cảng hàng không Tuy Hòa
Cảng hàng không Tuy Hòa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến đề xuất xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Tuy Hòa.

Tại văn bản này, Bộ GTVT cho biết, Cảng hàng không Tuy Hòa có cấp sân bay 4C, kết cấu hạ tầng khu bay bảo đảm đáp ứng khai thác các loại tàu bay code C như A320/321, B777-200/300 và tương đương. Nhà ga hành khách được đưa vào khai thác từ năm 2013 với công suất khoảng 550.000 hành khách/năm.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không Tuy Hòa được quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm.

Trong khi đó, Quy hoạch hiện hữu của Cảng hàng không Tuy Hòa được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 4123/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2007 có giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2025, trong đó quy hoạch phát triển khu hàng không dân dụng theo hướng mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu (không xây dựng nhà ga hành khách mới).

“Như vậy, quy hoạch hiện hữu của Cảng hàng không Tuy Hòa đã sắp hết thời hạn hiệu lực, để bảo đảm phù hợp với Quy hoạch hệ thống Cảng hàng không cần sớm tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch cho thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở nghiên cứu, triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng”, Bộ GTVT cho biết.

Vừa qua, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên, Bộ GTVT đã thống nhất cho phép Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ UBND tỉnh Phú Yên; đồng thời phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định.

Do vậy, để có cơ sở đầu tư, mở rộng Cảng hàng không Tuy Hòa, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung sớm hoàn thiện sản phẩm quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa để thẩm định, phê duyệt theo quy định.

“Trên cơ sở đó, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Phú Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án đầu tư cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không thông qua Cảng”, lãnh đạo Bộ GTVT thông tin.

Chuyên đề