(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2020, Bộ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chưa sử dụng hết của Bộ để xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng ứng trước kế hoạch chưa thu hồi, tiếp tục thực hiện các dự án dở dang đang bị đình hoãn do chưa được bố trí đủ vốn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ GTVT cũng đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án giao thông thuộc danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn 10.000 tỷ đồng để có đủ cơ sở giao kế hoạch năm và triển khai các dự án trong năm 2020.