Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án xã hội hóa nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến hoạt động của tàu tận thu cát, Bộ GTVT khẳng định từ 30/11/2016 đến nay dự án vẫn tạm dừng thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Bộ GTVT khẳng định hoạt động nạo vét luồng sông Cầu đã tạm dừng thi công từ 30/11/2016 đến nay, nếu có tàu hoạt động tận thu cát thì có thể là cát tặc

Bộ GTVT khẳng định hoạt động nạo vét luồng sông Cầu đã tạm dừng thi công từ 30/11/2016 đến nay, nếu có tàu hoạt động tận thu cát thì có thể là cát tặc

Văn bản 2863 báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa ký ngày 20/3, nêu rõ quá trình triển khai dự án và việc xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Theo Bộ GTVT, năm 2014, trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang lấy ý kiến về chủ trương khảo sát, thiết kế, lập phương án thi công nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia tại các đoạn cạn từ km1+000 đến km30+000 sông Cầu. Ngày 22/9/2014, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 158 gửi Bộ GTVT thống nhất chủ trương thực hiện dự án. Ngày 26/9/2014, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản số 2779 gửi Bộ GTVT thống nhất chủ trương thực hiện dự án.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, ngày 8/10/2014, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương khảo sát, thiết kế, lập phương án thi công nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu, đoạn từ km1+000 đến km30+000. Từ căn cứ trên, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam phê duyệt hồ sơ thực hiện của dự án, chấp thuận cho Công ty CP Trục vớt luồng hạ lưu được thực hiện dự án tại các đoạn cạn trên địa phận tỉnh Bắc Giang. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Bộ GTVT khẳng định, sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, ngày 4/5/2015, dự án triển khai thi công. Dự án tạm dừng thi công trong mùa lũ từ ngày 26/5/2015 đến 25/10/2015. Trong năm 2016, dự án tạm dừng thi công từ ngày 11/3/2016 đến ngày 30/11/2016 theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra hiện trạng luồng khu vực thực hiện dự án. Từ ngày 30/11/2016 đến nay, dự án vẫn tạm dừng thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, ngày 9/3/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT kiến nghị tiếp tục dừng dự án. Tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin mỗi ngày có 40-50 tàu hút cát “rút ruột” sông Cầu, đặc biệt là việc Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và các bộ địa phương bị “đe dọa”.

Trao đổi với PV ngày 21/3, ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - cho biết: “Dự án đã dừng không thực hiện thi công, như báo cáo của Bắc Ninh tới 40-50 tàu khai thác thì cả huyện phải nghe thấy, các lực lượng Công an và cơ quan chức năng cũng phải kiểm tra, xử lý. Lợi ích từ khai thác cát rất lớn, có thể do va chạm quyền lợi nên xảy ra việc cát tặc đe dọa. Ở đây có sự chồng chéo về trách nhiệm và lợi ích của các bên nên bị cát tặc lợi dụng”.

Theo Dân trí